0299 647643 . Clara Visserstraat 122 . 1447HT Purmerend anita@kik-it-kindertherapie.nl

Tarieven, vergoedingen en kwaliteit

 

De therapie van uw kind kan op verschillende manieren worden vergoed:

  • Zonder verwijzing, de behandeling wordt geheel/gedeeltelijk vergoed door de aanvullende verzekering van uw zorgverzekering
  • Met verwijzing van de huisarts of kinderarts, na een oudergesprek vraagt de kindertherapeut een beschikking aan bij de gemeente voor vergoeding van de therapie
  • Met een beschikking van de gemeente, de behandeling wordt vergoed door de gemeente

Hieronder volgt een uitleg, als u nog vragen heeft ben ik vanzelfsprekend graag bereid uw vragen te beantwoorden. Schroom niet om contact met mij op te nemen.

 

Vergoeding vanuit de aanvullende verzekering van uw zorgverzekering
Ik ben geregistreerd lid van beroepsvereniging VIT, de VIT is een erkende beroepsvereniging waardoor het mogelijk is voor cliënten om de therapie (gedeeltelijk) vergoed te krijgen. Integratieve kindertherapie valt onder psychosociale of alternatieve zorg (code 90)  in uw aanvullende verzekering. Per zorgverzekering verschilt de hoogte van de vergoeding. Het is raadzaam om contact op met uw zorgverzekeraar op te nemen om te vragen hoe hoog de vergoeding is vanuit uw aanvullende verzekering. Ook belangrijk om te weten: het eigen risico wordt niet aangesproken.

Als de behandeling niet (geheel) vergoed wordt door uw  verzekering en u  betaalt (een deel van) de behandeling zelf,  kunt u deze kosten bij uw belastingaangifte aftrekken als bijzondere ziektekosten.

Op de website van mijn beroepsvereniging VIT  vindt u onder het kopje ‘cliënten’ en ‘overzicht vergoedingen’  informatie over zorgverzekeraars  die in 2018 consulten, sessies of behandelingen van VIT therapeuten vergoeden vanuit de aanvullende verzekering. Hierbij de link:  https://www.vit-therapeuten.nl/cli–nten/overzicht-vergoedingen/

 

Behandeltarieven per 01 – 01 – 2020:

Intakegesprek met ouders: € 85,-
Kind-sessie:  € 85,-
Oudergesprek:  € 85,-
Schoolobservatie of gesprek:  € 85,-
Telefonische consult: € 20,00 per kwartier

 

Vergoeding door de gemeente
De behandeling kan worden vergoed door de gemeente volgens de Wet Jeugdzorg. U heeft dan wel vóór de start van de therapie een beschikking nodig van het gebiedsteam van de gemeente of een verwijsbrief van de huisarts of specialist.                                                                                   

De praktijk voor kindertherapie KiKiT heeft met volgende gemeenten een contract afgesloten: Purmerend, Waterland, Edam-Volendam, Beemster, Landsmeer,  Zaanstad, Oostzaan, Wormerland, Amsterdam, Amstelveen, Diemen, Aalsmeer en Uithoorn. 

Aanmelding via de  huisarts of kinderarts: U neemt contact op met de huisarts of kinderarts voor een afspraak.  Met de arts bespreekt u de hulpvraag van uw kind en uw hulpvraag als ouder.  U doet een verzoek voor een verwijsbrief voor KiKiT Kindertherapie. Hiermee kunt u bij KiKiT terecht voor behandeling.  Ik meld u dan vervolgens aan bij de gemeente, waarna de gemeente een beschikking voor vergoeding van de behandeling afgeeft aan KiKiT Kindertherapie. U hoeft hier zelf verder niets voor te doen.

Aanmelding via de gemeente: Neem contact op met het  gebiedsteam, in Purmerend is dit Loket Jeugd.  Met een consulent van het team bespreekt u de hulpvraag van uw kind en uw hulpvraag als ouder. Dit team geeft namens de gemeente een beschikking af voor vergoeding van behandeling door KiKiT Kindertherapie. Met deze beschikking kunt u zich aanmelden,  telefonisch of via de email,  om een afspraak te maken. Een verwijzing van een arts is in dit geval niet nodig.

Klachtrecht
Ik ben aangesloten bij de geschilleninstantie SCAG (www.scag.nl/clientfolder). Mocht u onverhoopt ontevreden zijn dan hoor ik dat natuurlijk het liefst heel graag van u zelf. Dan hoop ik in een gesprek met u het te kunnen oplossen. Komen we er samen niet uit, dan kunt u een beroep doen op een klachtenfunctionaris die u kan bijstaan. Dit valt onder het klachtrecht van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). U kunt hiervoor contact opnemen met mijn beroepsvereniging de VIT (http://www.vit-therapeuten.nl ). Ook ben ik ingeschreven in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg met als licentienummer 103268R  en val ik onder hun Tuchtrecht (zie http://www.tcz.nu).

Algemene verordening gegevensbescherming
Zorgverleners zijn onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) gebonden aan zowel de regels over het medisch beroepsgeheim als aan de regels van de AVG. In de behandelovereenkomst, die ik met de ouders en/of jongere afsluit, staat in de bijgesloten privacyverklaring precies beschreven hoe ik ervoor zorg dat uw persoonlijke en medische gegevens worden beschermd.

AGB code Praktijk:  90061232
AGB code Zorgverlener:  90101694
Licentienummer Vereniging Integraal Therapeuten (VIT):  491.16.A
Licentienummer Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ): 103268R
Registratienummer Kamer van Koophandel (KvK):  37153432
Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ): 100023948

 

Contact formulier