0299 647643 . Clara Visserstraat 122 . 1447HT Purmerend anita@kik-it-kindertherapie.nl

Voor wie?

Als kindertherapeut en kindercoach begeleid ik kinderen bij emotionele problemen, lichamelijke en psychosomatische klachten, ontwikkelingsproblemen, aangeleerde probleemgewoonten en gedragsproblemen. De ernst van de klachten en uitingsvorm kunnen per kind heel verschillend van aard zijn. Soms is het probleem van een kind nog niet zo groot, mijn ervaring is dat als je op tijd hulp kan bieden aan een kind dat het probleem sneller is opgelost.

Na de kindertherapie/coaching heeft een kind meer zelfvertrouwen en zelfcoachingsvaardigheden ontwikkeld, een kind kan zichzelf aansturen en zichzelf steunen bij het oplossen van problemen die op zijn levensweg komen. Integratie kindertherapie is er ook voor ouders die zich zorgen maken om hun kind, maar de stap naar jeugdzorg te groot vinden of die opzien tegen de wachtlijsten die je soms bij de reguliere zorg tegenkomt.

Integratieve kindertherapie en kindercoaching kan kinderen helpen bij:
Emotionele problemen, lichamelijke en psychosomatische klachten, ontwikkelingsproblemen, aangeleerde probleemgewoonten en gedragsproblemen.

Emotionele conflicten: zoals trauma’s, angsten, fobieën, agressie, faalangst.
Omgaan met een onverwerkt verleden zoals door traumatische ervaring, overlijden van geliefd persoon of dier, gevolgen van een echtscheiding.

Lichamelijke en psychosomatische klachten: lichamelijke klachten waarbij een medische oorzaak uitgesloten is, bijvoorbeeld buikpijn, hoofdpijn en hyperventilatie.
Aangeleerde probleemgewoonten, zoals duimzuigen, nagelbijten, haarplukken, tics.

Gedragsproblemen:  woedeaanvallen, liegen, perfectionisme, concentratiegebrek, geen contact willen of juist overmatig om aandacht vragen, pesten of gepest worden, onderpresteren of overpresteren.

Ontwikkelingsfaseproblemen: problemen met slapen, eten, zindelijkheid, motoriekontwikkeling, taalspraakontwikkeling, leren, hechting.

Problemen binnen het systeem van gezin of school, zoals: scheiding, omgaan met samengesteld gezin, moeite met omgang met broer(s)/zus(sen), pesten of gepest worden.

Het omgaan met bijzondere eigenschappen: zoals hoogsensitiviteit, hoogbegaafdheid.

Het moeilijk om kunnen gaan met ‘in-aanleg-gegeven’ problemen: zoals ADHD, PDD-NOS, autisme e.a. , deze kunnen niet worden opgeheven, maar het kind kan leren om beter met de gevolgen om te gaan.

Contra-indicaties voor kortdurende kindertherapie: vitale depressie, psychose, psychopathie, narcisme.