0299 647643 . Clara Visserstraat 122 . 1447HT Purmerend anita@kik-it-kindertherapie.nl

Werkwijze

Aanmelden
Dit kan telefonisch of via een email waarna ik contact met u opneem om een afspraak te maken voor een eerste kennismaking en intake. U kunt zich bij mij aanmelden zonder verwijsbrief van de huisarts. Het is aan te raden om de huisarts op de hoogte te stellen van de therapie, zodat hij geïnformeerd is over de ontwikkeling van uw kind.

Eerste oudergesprek: kennismaking en intake
Voor het eerste oudergesprek stuur ik u een vragenlijst toe die ik gebruik om me voor te bereiden op het oudergesprek.

Sessies Kindertherapie
Na het eerste oudergesprek volgen de kindersessies, ik verken samen met uw kind zijn of haar denk- en leefwereld. Ik onderzoek wat de klacht en wens van uw kind is en met welke middelen hij of zij het probleem wil oplossen.

Oudergesprek
Na gemiddeld vijf sessies vindt er een oudergesprek plaats. Hierin bespreken we de ervaringen, de veranderingen die u in deze periode bij uw kind heeft bemerkt. Wat ik heb onderzocht samen met uw kind: waar hij of zij zelf last van heeft en wat er nodig is om het op te lossen. We bespreken hoe u  als ouders voor uw kind een hulpbron kan zijn.

Voortgang evaluatiegesprek
Om de 3 tot 6 sessies volgt een oudergesprek. Tijdens deze tussenliggende oudergesprekken wordt steeds gekeken of de therapie nog verder dient te gaan. In afstemming met het kind en u zal besloten worden wanneer de therapie tot een eind gekomen is. De totale therapie duurt gemiddeld 5 tot 15 sessies.

Nazorg
Het is altijd mogelijk om na de afsluiting van de therapie weer een beroep op mij te doen.